S.C. VET LIFE CONSULTING S.R.L., în calitate de proprietar și administrator al www.vet-life.ro, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site în vederea efectuării de cumpărături online.

În conformitate cu dispozițiile Legii 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, S.C. VET LIFE CONSULTING S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

S.C. VET LIFE CONSULTING S.R.L. se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului www.vet-life.ro și prin completarea formularului de contact, așa cum prevăd dispozițiile Legii 679/2016 cu modificările ulterioare privind protecția datelor personale.

În conformitate cu dispozițiile Legii 679/2016, persoanele înregistrate, în caliatate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

dreptul la informare
dreptul de acces la date cu caracter personal;
dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal;
dreptul de opoziție;
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
dreptul de a se adresa justiției.

Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimtamintul dumneavoastră expres că datele dumneavoastră personale să fie folosite de S.C. VET LIFE CONSULTING S.R.L. în conformitate cu scopurile menționate mai jos.

Dacă nu doriți că datele dumneavoastră să fie colectate va rugăm să nu ni le furnizați.
Dacă doriți că datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteți notifica oricând acest lucru la următoarea adresa de email office@vet-life.ro

Scopul colectării datelor
Atunci când ne furnizați datele cu caracter personal, S.C. VET LIFE CONSULTING S.R.L. le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifică în alt fel:

pentru a ne asigura că pagină de web este relevantă pentru nevoile dumneavoastră;
pentru a va confirmă serviciile pe care le-ați achiziționat în sistem on-line și a va furniza informații suplimentare cu privire la aceste servicii;
transmiterii de oferte, mesaje publicitare și de marketing;
informații despre promoții prin poștă și telefon, SMS, sau alte mijloace de comunicare cu privire la produsele S.C. VET LIFE CONSULTING S.R.L. sau ale firmelor partenere;
S.C. VET LIFE CONSULTING S.R.L. poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru conformarea la dispozițiile legale; protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale S.C. VET LIFE CONSULTING S.R.L. și ale site-ului www.vet-life.ro; acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, utilizatorilor de produse sau servicii.

Atunci când S.C. VET LIFE CONSULTING S.R.L. este solicitat să furnizeze date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitării.

Colectarea de date cu caracter personal
Efectuarea de cumpărături online pe site-ul www.vet-life.ro necesită furnizarea informațiilor solicitate și marcate a fi obligatorii, inclusiv datele cu caracter personal.

Folosim datele cu caracter personal colectate pe site-ul www.vet-life.ro și prin formularele de contact, în următoarele scopuri:

facturării produselor comandate de dumneavoastră;
înregistrării dumneavoastră ca membru al site-ului www.vet-life.ro
Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigi/dispute privind fraudele, instituțiilor abilitate.

Utilizarea datelor statistice și a datelor anonime
S.C. VET LIFE CONSULTING S.R.L. poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urmă prelucrării în următoarele scopuri:

– realizării de rapoarte / analize;
– realizării de informări în scopuri proprii;
– publicării, promovării, ofertarii serviciilor oferite de S.C. VET LIFE CONSULTING S.R.L.